אחוז מימון

כידוע, בנק ישראל מחיל מספר מגבלות על המשכנתא.

המגבלות האלו קובעות כמה משכנתא נוכל לקבל, כיצד תורכב המשכנתא ואיזה יחס מההכנסה הפנויה אנחנו יכולים להקצות לטובת ההחזר החודשי, או במונח המקצועי – יחס החזר.

כל המגבלות האלו מכניסות אותנו למעין קופסא.

בסקירה הזו נעבור על מגבלת בנק ישראל על אחוז המימון.

ראשית, נגדיר את אחוז המימון: זהו היחס בין כספי הבנק לבין גובה הרכישה.

דוגמא מספרית:

נניח וגובה הרכישה הוא 1,000,000 ש”ח, ואתם מתכוונים לבקש משכנתא בגובה 350,000 ש”ח, הרי שאחוז המימון הוא 35% (לפי 350,000 שמתוך 1,000,000).

מגבלת בנק ישראל על אחוז המימון מגדירה מספר סוגי מימון:

– מימון דירה יחידה, ועליו נוכל לבקש עד 75% מגובה הרכישה

– מימון דירה חליפית (משפרי דיור), ועליו נוכל לבקש עד 70% מגובה הרכישה

– מימון דירה להשקעה (החל מהדירה השניה), ועליו נוכל לבקש עד 50% מגובה הרכישה

– שיפוץ דירה באופן שמשביח את הנכס (ודורש היתר בניה), ועליו נוכל לבקש עד 70% משווי הנכס לאחר השיפוץ לפי הערכת שמאי, בניכוי התחייבויות קיימות על הנכס

– שיעבוד נכס נרכש לכל מטרה, עד 50% משווי הנכס לפי הערכת שמאי, בניכוי התחייבויות קיימות על הנכס

חשוב לציין שעל אף שלא צוין בשלושת הסעיפים הראשונים לעיל שנדרשת הערכת שמאי – היא כמובן נדרשת, ובמקרה בו הערכת השמאי נמוכה מגובה הרכישה – אחוז המימון יחושב מתוך הערכת השמאי.

לכן לפני רכישה או שיפוץ, או לפני שאתם בונים על שעבוד הנכס לטובת מטרה אחרת – כדאי שתכירו את המגבלות שציינתי למעלה ותדעו לתכנן לפיהן.

הסתבכתם? מתקשים לחשוב מחוץ לקופסא? לא נורא! תמיד אפשר לפנות אליי, ואחסוך לכם את כל כאב הראש הזה.

השאירו תגובה